info@brightest.be
+32 3 450 88 42

Automation Thursday

Brightest > The future of test automation?

The future of test automation?

Posted by: Koen
Category: Business, Test automation

Artificial Intelligence (AI) en Machine Learning (ML) zijn momenteel hot.  Maar wat is nu het verschil tussen Artificiële Intelligentie en Machine Learning?  Artificiële Intelligentie is allesomvattend en houdt in dat machines taken kunnen uitvoeren op een “intelligente” manier.  Machine Learning is eigenlijk een onderdeel van Artificiële Intelligentie, het zijn algoritmes die het mogelijk maken voor een computer om te leren uit de data die wordt aangereikt.  Meer nog, de computer heeft hierdoor de mogelijkheid om slimmer te worden ook al is hij hiervoor niet expliciet geprogrammeerd.  Binnen Machine Learning zijn er 2 grote stromingen namelijk Supervised en Unsupervised machine learning.  Wanneer men samen met de inputdata ook de corresponderende verwachte uitkomst aanlevert spreken we over Supervised machine learning.  Unsupervised machine learning krijgt daarentegen enkel de inputdata en moet zelf bepaalde uitkomsten genereren.  Hedendaagse voorbeelden van machine learning zijn Siri, Alexa en Cortana (virtual assistants waar je allerlei vragen kunt aan stellen),  NetFlix (jouw reacties op films worden gebruikt als data om interessante films voor jou te bepalen), Waze …

Tegenwoordig lijkt het alsof elk bedrijf bezig is met onderzoeken naar de mogelijkheden van AI en ML voor hun business.  Maar vergis je niet, AI en ML bestaan eigenlijk al heel lang.  Sinds de jaren 1950 is men hiermee reeds van start gegaan, denk maar aan de allereerste schaakcomputers.  Ondanks het feit dat de basis van AI en ML reeds lang geleden gelegd is, is men de laatste jaren pas echt gestart met het ontwikkelen van toepassingen die hiervan gebruik maken doordat computers nu pas over de nodige rekenkracht beschikken.  In verschillende industrietakken worden de mogelijkheden van AI en ML grondig bestudeerd, dus ook in de testing wereld.   Bestaande vendors experimenteren volop met AI en ML voor het toevoegen van extra functionaliteiten aan hun tool, maar ook enkele nieuwe spelers betreden de Quality markt met nieuwe applicaties.

Eén van de nieuwe spelers is Testim.  Testim gebruikt ML om de aanmaak, de uitvoer en het onderhoud van geautomatiseerde testen te optimaliseren.   Deze tool ondersteunt testautomatisatie van webapplicaties via Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge en Safari.    Voorlopig is er nog geen mogelijkheid om je browsertesten uit te voeren op Android of iOS, maar dit zou in de toekomst wel mogelijk moeten zijn.   Daarnaast biedt het de mogelijk om te integreren met verschillende CI Tools zoals Jenkins en TeamCity, maar ook met JIRA, Trello, Slack, GitHub, …

Met Testim kan je je testen heel eenvoudig opnemen via een recorder, maar het biedt uiteraard ook de mogelijkheid om je testen zelf aan te maken door het schrijven van code.  Elke stap binnen deze testen kan hergebruikt worden bij andere testen wat het onderhoud uiteraard ten goede komt.  Daarnaast zijn er allerhande features beschikbaar zoals visuele validaties, data-driven testing, full customization van de browser en OS, … .  Eens de testen zijn aangemaakt kunnen deze zowel in de cloud als on premise worden uitgevoerd en bovendien is het mogelijk om de testen parallel te laten lopen.  Maar hoe maakt deze tool nu gebruik van ML om zich te onderscheiden van de vorige generatie test tools?  Bij het recorden van een test wordt een object geïdentificeerd door een reeks eigenschappen (zoals id, class, text, …).  Aan elk van deze eigenschappen wordt via een algoritme een gewicht toegekend.  Tijdens het uitvoeren van de testen worden deze gewichten aangepast indien nodig en wanneer de webapplicatie wijzigt wordt een zelf-herstellend algoritme toegepast om de objecten te kunnen herkennen aan de hand van de gewichten die aan de eigenschappen werden toegekend.  Deze techniek zorgt er voor dat het onderhoud van je testen heel beperkt blijft.

Bekijk hier alvast een demo van deze tool en enkele van zijn features.

Of dit soort tools de toekomst wordt wat betreft test automation valt moeilijk te voorspellen, maar het lijkt op dit moment in ieder geval een stap voorwaarts …

Voor meer informatie over Testim kan je terecht op hun website.

 

Enjoy!!

Frederique.