info@brightest.be
+32 3 450 88 42
Brightest > TEST AUTOMATION > Xerius en Brightest surfen op dezelfde golf: van software kwaliteit een prioriteit maken.

Xerius en Brightest surfen op dezelfde golf: van software kwaliteit een prioriteit maken.

Client name:
Xerius
Location:
Antwerpen, Belgium
Started
April 2019
Completed:
Ongoing
Category:
Consulting & Test Automation

Xerius is een groep van organisaties die een ondernemingsloket, een sociaal verzekeringsfonds, een onderlinge verzekeringsvereniging en een erkende uitbetalingsactor van het groeipakket My Family (de vroegere kinderbijslag) beheren. Het ondernemingsloket geeft bedrijven administratieve ondersteuning bij een start, wijziging of stopzetting. Het sociaal verzekeringsfonds beschermt en ondersteunt meer dan 175.000 zelfstandigen en bedrijfsleiders. De onderlinge verzekeringsvereniging is gespecialiseerd in aanvullende sociale verzekeringen voor zelfstandigen en My Family zorgt voor de uitbetaling van het startbedrag en het groeipakket voor gezinnen. De hoofdzetel van Xerius is in Antwerpen en de organisatie telt 370 medewerkers, waarvan 55 bij de IT-afdeling.

Nood aan efficiëntie, structuur en professionaliteit omtrent testing

Voor de komst van Brightest was er bij Xerius meer nood aan efficiëntie, structuur en professionaliteit omtrent testing. Het leeuwendeel gebeurde manueel en ongestructureerd, over test automatisatie werd niet goed nagedacht en dit werd vervolgens veel te vroeg geïmplementeerd.

De samenwerking startte met een audit van onze organisatie inzake testing en kwaliteit, een Brightscan. Hiermee onderzocht Brightest hoe software kwaliteit bij Xerius georganiseerd werd en waar de pijnpunten zaten. Ze reikten een uitgebreid rapport aan met oplossingen en een roadmap om deze te verhelpen. Vervolgens kreeg Brightest een GO om deze oplossingen ook effectief te implementeren en verder uit te rollen, en zo ontstond onze goede samenwerking tot op de dag van vandaag.

Fase 1: Shift Left

Business unit manager Joke Gijsbrechts startte deze opdracht door het Shift Left-principe te introduceren, om zo structuur en efficiëntie te brengen binnen de agile development teams omtrent testing & kwaliteit. Ook de business/PO’s worden hierbij nauw betrokken. In een latere fase van het project herstartte ze samen met collega Frederique De Winter de implementatie van test automatisatie. Hieraan merk je als klant ook meteen de expertise die ze in huis hebben. Ondertussen zijn er, naast Joke & Frederique, 3 Brightest consultants aan de slag bij Xerius; Thomas Moors, Ben Van de Velde en Paul Holsters.

We kozen voor Brightest omwille van hun specifieke expertise in software testing en kwaliteit.

De keuze voor Brightest als partner

De keuze voor Brightest als partner werd in de eerste plaats gemaakt op basis van hun specifieke expertise in software testing en kwaliteit. Daarnaast sluit hun aanpak ook erg aan bij mijn persoonlijke visie wat betreft de implementatie van nieuwe technologieën en way of working. Als CIO ben ik op zoek naar een partner/leverancier die me helpt en steunt doorheen het hele proces. Joke begon met het creëren  van een goede basis, ook al betekende dit enkele stappen terugnemen door o.a. Brightest test automation implementatie te pauzeren. Vervolgens werden er gefaseerd en gecontroleerd vervolgstappen genomen, waardoor we uiteindelijk sneller en efficiënter vooruit zijn gegaan dan voorheen mogelijk was geweest. Kortom, Brightest ondersteunt je van A tot Z.

Brightest samenvatten in 1 woord of zin: “op en top professioneel”

Als ik de samenwerking met Brightest moet samenvatten in 1 woord of zin dan zou dat “op en top professioneel” zijn. We hebben 1 contactpersoon waarbij we met alle vragen terecht kunnen, de communicatie verloopt bijgevolg heel erg vlot. Xerius en Brightest surfen op dezelfde golf, van software kwaliteit een prioriteit maken.

Dirk De Bast, CIO Xerius